Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Bilgi Notları

Resmi Gazete Raporları

IY SAYI 23-2017 – 11.11.2017 – 17.11.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 22-2017 – 04.11.2017 – 10.11.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 21-2017 – 28.10.2017 – 03.11.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 20-2017 – 20.10.2017 – 27.10.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 19-2017 – 13.10.2017 – 19.10.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 18-2017 – 06.10.2017 – 12.10.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 17-2017 – 29.09.2017 – 05.10.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 16-2017 – 22.09.2017 – 28.09.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 15-2017 – 15.09.2017 – 21.09.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 14-2017 – 08.09.2017 – 14.09.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 13-2017 – 01.09.2017 – 07.09.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 12-2017 – 25.08.2017 – 31.08.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 11-2017 – 18.08.2017 – 24.08.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 10-2017 – 11.08.2017 – 17.08.2017 RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 9-2017 – 04.08.2017 – 10.08.2017  RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 8-2017 – 28.07.2017 – 03.08.2017  RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 7-2017 – 21.07.2017 – 27.07.2017  RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 6-2017 – 14.07.2017 – 20.07.2017  RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 5-2017 – 07.07.2017 – 13.07.2017  RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 4-2017 – 30.06.2017 – 06.07.2017  RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 3-2017 – 23.06.2017 – 29.06.2017  RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 2-2017 – 16.06.2017 – 22.06.2017  RESMİ GAZETE RAPORU

IY SAYI 1-2017 – 08.06.2017 – 15.06.2017  RESMİ GAZETE RAPORU

– – –

Akademik Makale Özet ve İçerikleri

1. Av. Duygu YAVUZTÜRK İLHAN, “Michigan Temyiz Mahkemesi’nin Boşanma ve Aile İçi Şiddete İlişkin Hakem Kararının İptali Davasında Verdiği Karar”, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Yıl 2012, C. 1, S. 2, s. 267-270.

2. Dr. Aksoy YAVAŞ, “Sigortalarında Prim Ödeme Borcunun Mukayeseli Olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve İngiliz Hukukunda İncelenmesi”, Kazancı Hukuk Otomasyon ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10. Yıl Özel Dergisi, s.257-314.

3. Dr. Aksoy YAVAŞ, “Navlun Sözleşmesine İlişkin Olarak 2007-2011 Yıllarında Verilen Yargıtay Kararlarından Seçilmiş Örnekler”, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt:2, Sayı.1, s.229-270

4. Dr. Aksoy YAVAŞ, “Türk Ticaret Kanunun Gemi Alacaklısı Hakkı Veren 1235. Maddesinin 1-6. Bentlerinin, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Anglo Sakson Hukukuyla Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesi”, Kazancı Hukuk Otomasyon ve Deniz Hukuku Dergisi, Y.10, S.1-4, s.127-178.

5. Av. Mustafa Okan YAĞCI, “Rehin Açığı Belgesi” – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2016 C. XIII, S. 2, Özel Sayı: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Kuruluşunun 20. Yılı Armağanı, C. II, s. 313-338 (“Certificate of Pledge Deficit” – Journal of Yeditepe University Faculty of Law, Year 2016, V. XIII, I. 2, Special Issue: Festschrift for the 20th Anniversary of the Founding of Yeditepe University of Faculty of Law, V. II, pp. 313-338).

6. Av. Mustafa Okan YAĞCI, “Brüksel I Tüzüğü Uyarınca Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Arasında Anti-Suit Injunction Kararlarının Tanınmayacağına İlişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 10 Şubat 2009 Tarihli Kararının Tercümesi ve Yorumu” – Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Yıl 2014, C. 3, S. 1, s. 281-305 (“Translation of and Comments on the ECJ Decision dated 10 February 2009 on Anti-Suit Injunctions which will not be Recognised Between the Member States of the European Union pursuant to Brussels I Regulation” – Journal of International Trade and Arbitration Law, Year 2014, V. 3, I. 1, pp. 281-305).

7. Av. Mustafa Okan YAĞCI, “Akreditife İlişkin Olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Tarafından 2013 Yılında Verilen Bazı Kararlar” – Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Yıl 2014, C. 3, S. 2, s. 325-341 (Selected Decisions Made in 2012-2013 by the 11th Civil Chamber of the Court of Cassation Concerning Letters of Credit – Journal of International Trade and Arbitration Law, Year 2014, V. 3, I. 2, pp. 325-341.).

– – –

Kitap İçerikleri

1. Dr. H. Afşın İLHAN, Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliği, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.

2. Dr. Aksoy YAVAŞ, Kara Yolunda Konteyner İle Yapılan Yük Taşınmasında Kayıp veya Hasardan Doğan Sorumluluk, 12 Levha Yayınları, İstanbul 2016.