Practices

İlhan & Yavuztürk Attorneys-at-Law provides a wide array of legal services to its clients through the lawyers and the academics in its team. Most of these services are related to projects, operations or disputes within the scope of the fields of law which the firm has specifically expertized as well as İlhan & Yavuztürk has been offering regular legal consultancy service to a very limited number of firms which have international connections or operations. 

- - -

İlhan & Yavuztürk Hukuk Bürosu ekibinde yer alan uzman avukat ve akademisyenler sayesinde müvekkillerine geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerin büyük bir bölümü Büro’nun butik olarak uzmanlaştığı alanlarda yer alan proje, operasyon veya uyuşmazlıklar olmakla birlikte, İlhan & Yavuztürk uluslararası niteliği haiz çok sınırlı sayıdaki firmaya düzenli hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.